Etiket sorumluluk

Bilmek sorumluluk gerektirir

Bilmek, insana her durumda fayda vermez. Bilmek aynı zamanda sorumluluk ve yük getirir. Günlük hayatta rızamızla, bazen de mecbur hissederek birilerini dinleriz, bilmenin ve ortak olmanın ne gibi sonuçlar doğuracağını pek hesaba katmadan.